Op de ledenvergadering die dit voorjaar is gehouden is Linda Hoogendonk-den Otter gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap en al die tijd speelt ze hoorn. Ze is in aanwezigheid van haar man toegesproken door de voorzitter. Linda was van 2001 tot 2010 secretaris en momenteel vanaf 2019 in het bestuur voor de PR-taken. Er werden een bondsspeld, oorkonde en bloemen overhandigd.

Tevens was er op deze vergadering een benoeming tot erelid: de heer Jaap Strijbis werd als erelid van onze vereniging voorgedragen en iedereen stemde in. Jaap was er met 3 dochters en zijn vrouw en werd toegesproken door de secretaris. In 1954 werd Jaap lid op klarinet en is actief geweest bij de potchrysantenactie, jubileumcommissies en beschikbaar stellen van een bus of vrachtwagen bij diverse gelegenheden. Ook zat Jaap ruim 10 jaar in het bestuur als 2e voorzitter. In 2023 is hij gestopt na ruim 65 jaar lidmaatschap. Jaap heeft zelf ook wat op papier gezet en brengt nog wat herinneringen naar boven. Voorzitter overhandigde hem een bos bloemen en de leden applaudisseren.